Câu 3 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 3 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Quảng cáo

Quân và dân thủ đô Hà Nội cùng với đồng bào cả nước đã thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu như thế nào? Vì sao nhân dân ta lại có tinh thần quyết tâm như vậy?

Trả lời: 

Quân và dân thủ đô Hà Nội cùng với đồng bào cả nước đã thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Cụ thể:

+ Ở Hà Nội: Nhân dân dựng chiến luỹ để ngăn cản quân Pháp, bảo vệ cho hàng vạn đồng bào và chính phủ rời thành phố về căn cứ.

+ Ở Huế: quân và dân ta nhất tề vùng lên nổ súng vào các vị trí địch chiếm đóng ở phía Nam bờ sông Hương.

+ Ở Đà Nẵng: Trung đoàn Vệ quốc quân Quảng Nam cùng tự vệ và nhân dân kiên cường chặn đánh địch từ trung tâm đến ngoại ô thành phố

*Nhân dân ta có tinh thần quyết tâm như vậy vì:

- Muốn bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được.

- Niềm tin “kháng chiến nhất định thắng lợi”.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close