Câu 2 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 2 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:

☐ Ngày 23 - 9 – 1945

☐ Ngày 19 - 12 - 1946

☐ Ngày 23 - 11 – 1946

☐ Ngày 20 - 12 - 1946

 

Lời giải chi tiết

☒ Ngày 19 - 12 - 1946

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close