Câu 1 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Giải bài tập Câu 1 trang 29 Vở bài tập Lịch sử 5

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Quảng cáo

Chép lại câu mà em thích nhất trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu trên thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?

Trả lời:

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam là phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”.

Câu trên thể hiện truyền thống đoàn kết chiến đấu của nhân dân ta.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close