Câu 4.86 trang 116 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.86 trang 116 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức :

 

LG a

\(A = {a^2} + {b^2} + ab - 3a - 3b + 2006;\)

 

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}A = {\left( {a - 1} \right)^2} + {\left( {b - 1} \right)^2} + ab - a - b + 2004\\ = {\left( {a - 1} \right)^2} + {\left( {b - 1} \right)^2} + \left( {a - 1} \right)\left( {b - 1} \right) + 2003\\ = {\left[ {\left( {a - 1} \right) + \dfrac{{b - 1}}{2}} \right]^2} + \dfrac{3}{4}{\left( {b - 1} \right)^2} + 2003 \ge 2003\end{array}\)

Dấu bằng xảy ra khi

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a - 1 + \dfrac{{b - 1}}{2} = 0}\\{b - 1 = 0}\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{a = 1}\\{b = 1.}\end{array}} \right.\)

Vậy A nhỏ nhất bằng 2003 khi \(a = b = 1.\)

 

LG b

\(B = {a^2} + 2{b^2} - 2ab + 2a - 4b - 12.\)

 

Lời giải chi tiết:

\(B = {\left( {a - b + 1} \right)^2} + {\left( {b - 1} \right)^2} - 14 \ge  - 14.\)

Vậy B nhỏ nhất bằng -14 khi \(a = 0, b = 1.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài