Câu 4.49 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.49 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình sau :

 

\(\left\{ \matrix{x - 3y < 0 \hfill \cr x + 2y > - 3 \hfill \cr y + x < 2 \hfill \cr} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

Miền nghiệm là phần không bị gạch (không kể biên) trong hình 4.9.

 

\(\left\{ \matrix{y \ge 0 \hfill \cr - {x \over 2} + {y \over 3} + 1 < {1 \over 2} \hfill \cr {x \over 3} + {y \over 2} < 1 \hfill \cr} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

Miền nghiệm là miền tam giác ABC (không kể hai cạnh AB, BC) trong hình 4.10.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close