Câu 4.48 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.48 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định miền nghiệm của các hệ bất phương trình sau :

 

LG a

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x - 2y < 0}\\{x + 3y >  - 2;}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

Miền nghiệm là phần không bị gạch (không kể biên) trong hình 4.7.

 

 

LG b

\(\left\{ {\matrix{{x \ge 0} \cr {y < 3.} \cr} } \right.\)

 

Lời giải chi tiết:

 Miền nghiệm là phần không bị gạch trong hình 4.8 (không kể tia At).

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài