Câu 4.47 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.47 trang 110 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định miền nghiệm của các bất phương trình sau (x, y là hai ẩn) :

 

\(2\left( {{{x}} + y + 1} \right) > x + 2\)

 

Lời giải chi tiết:

 \(2\left( {x + y + 1} \right) > x + 2 \Leftrightarrow x + 2y > 0.\)

Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (phần không bị gạch, không kể bờ) trong hình 4.3.

 

 \(2\left( {y + {{x}}} \right) \le 3\left( {{{x}} + 1} \right) + 1\)

 

Lời giải chi tiết:

\(2\left( {y + x} \right) \le 3\left( {x + 1} \right) + 1 \Leftrightarrow x - 2y + 4 \ge 0.\)

Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng (phần không bị gạch kể cả bờ) trong hình 4.4.

 

\(y + 0.x > 5\)

 

Lời giải chi tiết:

Miền nghiệm là nửa mặt phẳng (phần không bị gạch, không kể bờ) trong hình 4.5.

 

 

\(0.y + {{x}} \le 3\)

 

Lời giải chi tiết:

 Miền nghiệm là nửa mặt phẳng (phần không bị gạch kể cả bờ) trong hình 4.6.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close