Câu 4.43 trang 141 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh rằng \(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right) = 1\) nếu

       \(1 \le f\left( x \right) \le {x^2} - 4x + 5\) với \(0 < \left| {x - 2} \right| < 1.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điều cần chứng minh suy ra từ bất đẳng thức:

\(0 \le f\left( x \right) \le {x^2} - 4x + 4\) với \(0 < \left| {x - 2} \right| < 1.\)

Lời giải chi tiết

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 2} f\left( x \right) = 1\)

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close