Câu 4.42 trang 140 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm

Quảng cáo

Đề bài

Giả sử hàm số f xác định trên một khoảng chứa điểm \(x = 0\). Tìm \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right)\) biết rằng.

          \(\left| {{{f\left( x \right)} \over x}} \right| \le M\) với mọi \(x \ne 0\) (M là hằng số).

 

Lời giải chi tiết

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to {x_0}} f\left( x \right) = 0.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close