Câu 4.40 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.40 trang 108 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các giá trị của m để hệ bất phương trình sau vô nghiệm :

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{mx + 9 < 3{\rm{x}} + {m^2}}\\{4{x} + 1 <  - x + 6}\end{array}} \right.\)

 

Lời giải chi tiết

Hệ vô nghiệm khi \(-2 ≤ m ≤ 3.\)

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
close