Câu 4.34 trang 107 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4.34 trang 107 SBT Đại số 10 Nâng cao.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số :

 

\(2\left( {{x} - 1} \right) + {x} > \dfrac{{{x} + 3}}{3} + 3;\)

 

Lời giải chi tiết:

\(S = \left( {\dfrac{9}{4}; + \infty } \right)\)

 

\({\left( {{x} + \sqrt 2 } \right)^2} \le {\left( {{x} - \sqrt 2 } \right)^2} + 2\)

 

Lời giải chi tiết:

\(S = \left( { - \infty ;\dfrac{{\sqrt 2 }}{4}} \right]\)

 

\(x\left( {7 - x} \right) + 6\left( {{x} - 1} \right) < x\left( {2 - x} \right)\)

 

Lời giải chi tiết:

\(S = \left( { - \infty ;\dfrac{6}{{11}}} \right)\)

 

 \(\dfrac{{{x} + 2}}{2} + \dfrac{{{x} - 2}}{3} + \dfrac{{{x} - 1}}{4} \ge 3 + \dfrac{{x}}{2}\)

 

Lời giải chi tiết:

\(S = \left[ {5; + \infty } \right)\)

 

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close