Câu 4.26 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức z thỏa mãn từng điều kiện sau:

LG a

Một acgumen của \(z - \left( {1 + 2i} \right)\) bằng \({\pi  \over 6}\)

Lời giải chi tiết:

Tia có gốc A (là điểm biểu diễn số \(1 + 2i\)) với vectơ chỉ hướng \(\overrightarrow u \) biểu diễn số \(\sqrt 3  + i\) (tức là \(\overrightarrow u \) có một acgumen là \({\pi  \over 6}\)) (không kể điểm A) (h.4.8)                                                                                             

LG b

Một acgumen của \(z + i\) bằng một acgumen của \(z - 1\)

Lời giải chi tiết:

Các điểm B, J theo thứ tự biểu diễn số 1, -i thì tập hợp cần tìm là các điểm thuộc đường thẳng BJ nằm ngoài đoạn BJ (h.4.9)

                                                

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close