Câu 4.25 trang 181 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao

Cho hai số phức khác 0 là

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai số phức khác 0 là \(z = r\left( {{\rm{cos}}\varphi  + i\sin \varphi } \right)\) và \(z' = r'\left( {{\rm{cos}}\varphi ' + i\sin \varphi '} \right),\left( {r,r',\varphi ,\varphi ' \in R} \right)\)

Tìm điều kiện cần và đủ về \(r,r',\varphi ,\varphi '\) để \(z = z'\)

Lời giải chi tiết

\(z = z'\) khi và chỉ khi hoặc \(r' = r,\varphi ' = \varphi  + k2\pi \left( {k \in Z} \right),\) hoặc \(r' =  - r,\varphi ' = \varphi  + \left( {2k + 1} \right)\pi \left( {k \in Z} \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close