Câu 4 trang 238 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 238 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Sử dụng máy tính bỏ túi để tính \(\sqrt {2006} \), máy tính cho kết quả là \(44,78839135\). Hãy cho biết độ chính xác \(d\) của kết quả này.

Lời giải chi tiết:

\(d = \dfrac{{{{10}^{ - 8}}}}{2}\)

LG b

Khi viết \(a \approx 15,7 \pm 0,3\) ta hiểu số đúng \(a\) nằm trong khoảng nào?

Lời giải chi tiết:

\(a \in \left[ {15,4;16} \right]\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close