Câu 39 trang 215 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính vi phân của hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Tính vi phân của hàm số \(f\left( x \right) = \sin 2x\) tại điểm \(x = {\pi  \over 3}\) ứng với ∆x = 0,01 ; ∆x = 0,001.

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & df\left( {{x_0}} \right) = f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x.\,\text{ Ta có }\,f'\left( x \right) = 2\cos 2x  \cr  & df\left( {{\pi  \over 3}} \right) = 2\cos {{2\pi } \over 3}.\Delta x =  - \Delta x \cr} \)

Với \(\Delta x = 0,01\,\text{ thì }\,df\left( {{\pi  \over 3}} \right) =  - 0,01\)

Với \(\Delta x = 0,001\,\text{ thì }\,df\left( {{\pi  \over 3}} \right) =  - 0,001\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close