Câu 3.64 trang 95 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chọn phương án đúng

Quảng cáo

Đề bài

Cho dãy số \(({a_n})\) xác định bởi

\({a_1} = 321\) và \({a_n} = {a_{n - 1}} - 3\) với mọi n=2,3,4,….

Tổng 125 số hạng đầu tiên của dãy số \(({a_n})\) là :

(A)   16875                         (B)   63375

(C)   63562,5                      (D)   16687,5.

Lời giải chi tiết

Chọn (A)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close