Câu 3 trang 238 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 238 SBT Đại số 10 Nâng cao

Quảng cáo

Đề bài

Cho mệnh đề chứa biến \(P(n)\): “Nếu tổng các chữ số của số nguyên dương \(n\) chia hết cho \(6\) thì \(n\) chia hết cho 6”. \(P(n)\) là mệnh đề sai khi \(n\) bằng:

A. 30;                          B. 33;

C. 40;                          D. 42.

Lời giải chi tiết

Giá trị \(n\) để \(P(n)\) sai khi tổng các chữ số của \(n\) chia hết cho 6 nhưng \(n\) không chia hết cho 6. Chỉ có duy nhất giá trị \(n = 33\) thỏa mãn điều này. Vậy chọn đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close