Bài 3 trang 143 SGK Giải tích 12

Nêu định nghĩa số phức liên hợp của số phức z. Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu định nghĩa số phức liên hợp của số phức \(z\). Số phức nào bằng số phức liên hợp của nó?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\begin{array}{l}
z = a + bi \Rightarrow \overline z = a - bi\\
z = \overline z \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = a\\
b = - b
\end{array} \right.
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

*Cho  số phức \(z = a + bi\).  (\(a,b\in R\))

Ta gọi số phức \(a\,– bi\) là số phức liên hợp của \(z\) và kí hiệu là \(\overline z \).

Vậy ta có \(z = a + bi\) thì \(\overline z= a – bi\)

\(z = \overline z \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a = a\\
b = - b
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a \in R\\
b = 0
\end{array} \right. \) \(\Rightarrow z = a \in R\)

Vậy khi đó \(z\) là một số thực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close