Bài 2.33 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.33 trang 35 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Hãy sử dụng đồ thị để biện luận theo tham số m số điểm chung của parabol...

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đồ thị của hàm số \(y =  - {x^2} + 5x + 6.\) Hãy sử dụng đồ thị để biện luận theo tham số m số điểm chung của parabol \(y =  - {x^2} + 5x + 6\) và đường thẳng y = m

Lời giải chi tiết

Đồ thị hàm số:

Do parabol hướng bề lõm xuống dưới và có đỉnh tại điểm \(\left( {{5 \over 2};12{1 \over 4}} \right)\) nên :

- Nếu \(m > 12{1 \over 4}\) thì đường thẳng và parabol không có điểm chung.

- Nếu \(m = 12{1 \over 4}\) thì đường thẳng và parabol có một điểm chung.

- Nếu \(m < 12{1 \over 4}\) thì đường thẳng và parabol có hai điểm chung phân biệt.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Hàm số bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài