Bài 2.32 trang 35 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 2.32 trang 35 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau rồi lập bảng biến thiên của nó :

LG a

\(f\left( x \right) = \left\{ {\matrix{   { - 2x + 1\,\,\,nếu\,\,\,x \ge 0}  \cr   {{x^2} + 4x + 1\,\,\,nếu\,\,\,x < 0}  \cr  } } \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(y = \left\{ {\matrix{   { - 2x + 1\,\,\,nếu\,\,\,x \ge 0}  \cr   {{x^2} + 4x + 1\,\,\,nếu\,\,\,x < 0}  \cr  } } \right.\)

Đồ thị hàm số 

BBT:

LG b

\(f\left( x \right) = \left\{ {\matrix{   { - {x^2} - 2\,\,\,nếu\,\,\,x < 1}  \cr   {2{x^2} - 2x - 3\,\,\,nếu\,\,\,x \ge 1}  \cr  } } \right.\)

Lời giải chi tiết:

\(y = \left\{ {\matrix{   { - {x^2} - 2\,\,\,nếu\,\,\,x < 1}  \cr   {2{x^2} - 2x - 3\,\,\,nếu\,\,\,x \ge 1}  \cr  } } \right.\)

Đồ thị hàm số

BBT:

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 3: Hàm số bậc hai
Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài