Bài 2.29 trang 65 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 2.29 trang 65 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số hạng thứ 4 trong khai triển \({\left( {a - 2x} \right)^{20}}\) theo lũy thừa tăng dần của x.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({\left( {a - 2x} \right)^{20}} = \sum\limits_{k = 0}^{20} {C_{20}^k{a^{20 - k}}{{\left( { - 2x} \right)}^k}} \)

Số hạng thứ tư theo lũy thừa tăng dần của \(x\) ứng với \(k = 3\)

\( \Rightarrow \) số hạng cần tìm là \(C_{20}^3.{a^{20 - 3}}.{\left( { - 2x} \right)^3} =  - 8C_{20}^3{a^{17}}{x^3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close