Câu 20 trang 204 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy giải bất phương trình

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {{x^2} - 2x} \) . Hãy giải bất phương trình \(f'\left( x \right) \le f\left( x \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính f'(x) theo công thức \(\left( {\sqrt u } \right)' = \frac{{u'}}{{2\sqrt u }}\).

- Giải bất phương trình và kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài