Bài 2 trang 143 SGK Giải tích 12

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môdun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môdun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Môđun của mọi số phức \(z=a+bi\) là \(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {b^2}} \)

Lời giải chi tiết

Nếu số phức \(z\) là một số thực thì phần ảo của nó bằng 0, hay \(z=a+0i\)

Khi đó mô đun của \(z\) là:

\(\left| z \right| = \sqrt {{a^2} + {0^2}}  = \sqrt {{a^2}}  = \left| a \right|=|z|\) 

Vậy nếu \(z\) là một số thực, thì môdun của \(z\) chính là giá trị tuyệt đối của \(z\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close