Bài 2 trang 141 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 2 trang 141 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Thế nào là chuyển động Brown ? Vì sao có sự chuyển động Brown ?

Hãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng đến chuyển động Brown như thế nào và giải thích vì sao ?

Vì sao chuyển động Brown chỉ xảy ra với những hạt rất nhỏ ?

Lời giải chi tiết

- Nguyên nhân gây ra chuyển động brown của các hạt nhỏ trong chất lỏng, chất khí là do các phân tử chất lỏng, chất khí luôn chuyển động hỗn loạn. Khi các phân tử chất lỏng, chất khí chuyển động, chúng có thể va chạm vào các hạt nhỏ từ nhiều phía khác nhau. Các va chạm này không cân bằng nhau nên các hạt nhỏ cũng chuyển động hỗn loạn không ngừng.

Chuyển động hỗn loạn không ngừng của các hạt rất nhỏ (có đường kính cỡ micromet) trong chất lỏng hay chất khí được gọi là chuyển động Brown.

- Khi nhiệt độ càng cao thì các phân tử, nguyên tử chuyển động càng nhanh, sự va chạm với các phân tử, nguyên tử khác càng lớn hơn làm cho các chuyển động hỗn loạn diễn ra càng nhanh hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close