Bài 6 trang 142 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 6 trang 142 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Dự trên kiến thức về phân tử, nguyên tử, em hãy giải thích: vì sao đường lại tan dần khi được thả vào trong nước, vì sao trong nước nóng đường lại tan nhanh hơn trong nước lạnh ?

Lời giải chi tiết

Vì khi thả vào nước thì các phân tử đường và nước chuyển động hỗn loạn không ngừng theo chuyển động nhiệt độ chúng hòa vào nhau nên đường tan trong nước. Khi nhiệt độ càng cao thì chuyển động này càng nhanh sự hòa tan sẽ diễn ra nhanh hơn vì vậy trong nước nóng đường tan nhanh hơn.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close