Bài 5 trang 142 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 5 trang 142 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Phát biểu nào sau đây sai ?

Khi nhiệt độ tăng thì:

A. chuyển động Brown diễn ra nhanh hơn

B. hiện tượng khuếch tán diễn ra nhanh hơn

C. khối lượng phân tử, nguyên tử cấu tạo các chất tăng lên.

D. tốc độ chuyển động hỗn loạn của các phân tử, nguyên tử tăng lên.

Lời giải chi tiết

Khi nhiệt độ tăng lên thì chuyển động hỗn loạn của các phân tử, nguyên tử tăng lên nên chuyển động Brown và sự khuếch tán diễn ra nhanh hơn.

Còn khối lượng phân tử, nguyên tử cấu tạo lên chất không thay đổi

Đáp án C sai

Chọn đáp án C.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close