Bài 7 trang 142 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 7 trang 142 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Dựa trên kiến thức về phân tử, nguyên tử, em hãy giải thích: vì sao ô xi trong không khí lại hòa tan được vào trong nước hồ, ao, sông, biển ?

Khi các phân tử nước chuyển động nhanh hơn thì ô xi trong không khí đi vào trong nước khó hơn, em hãy cho biết: khi nhiệt độ tăng, lượng ô xi trong không khí hào tan vào trong nước tăng lên hay giảm đi, vì sao ?

Trong các ao, hồ nuôi tôm, vì sao khi nhiệt độ tăng người ta phải tăng lượng ô xi trong không khí hòa tan vào nước bằng cách dùng quạt nước (hình H19.8), máy thổi khí ?

                                     

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

- Vì phân tử khối oxi chuyển động hỗn loạn theo chuyển động nhiệt. Nên các phân tử ở gần mặt nước có thể chuyển động vào trong nước.

- Khi các phân tử nước chuyển động nhanh các phân tử khối oxi đi vào nước khó hơn nên lượng oxi hòa tan vào trong nước sẽ giảm đi.

- Người ta dùng máy thổi không khí cánh quạt nước để có thể làm cho oxi trong không khí dễ dàng chuyển động hòa tan vào trong nước dễ hơn, giúp tỉ lệ phần trăm oxi trong nước làm cho các loài như tôm, cua, cá dễ dàng hô hấp hơn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close