Bài 1.52 trang 17 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.52 trang 17 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Hàm số đồng biến trên khoảng...

Quảng cáo

Đề bài

Hàm số \(y = \sin x\) đồng biến trên khoảng

(A)\(\left( { - 6\pi ; - 5\pi } \right)\)        (B) \(\left( {{{19\pi } \over 2};10\pi } \right)\)

(C) \(\left( { - {{7\pi } \over 2}; - 3\pi } \right)\)       (D) \(\left( {7\pi ;{{15\pi } \over 2}} \right)\)

Lời giải chi tiết

Chọn phương án (B) vì hàm số \(y = \sin x\) đồng biến trên khoảng \(\left( { - {\pi  \over 2};0} \right)\) và khi tịnh tiến khoảng này sang phải một đoạn dài là \(10\pi  = 5.2\pi \) thì được khoảng \(\left( {{{19\pi } \over 2};10\pi } \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close