Bài 1.40 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.40 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong một thí nghiệm hằng số C được xác định gần đúng là 2,43865 với độ chính xác là d = 0,00312. Dựa vào d, hãy xác định các chữ số chắc của C.

Quảng cáo

Đề bài

Trong một thí nghiệm hằng số C được xác định gần đúng là 2,43865 với độ chính xác là d = 0,00312. Dựa vào d, hãy xác định các chữ số chắc của C.

Lời giải chi tiết

Chữ số 3 (hàng phần trăm) là chữ số chắc do 0,00312 < 0,005.

Do đó có 3 chữ số chắc (ở hàng đơn vị, hàng phần chục và hàng phần trăm) là 2, 4 và 3.

Các chữ số 8, 6 và 5 là các chữ số không chắc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài