Bài 1.39 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.39 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi AL và CI tương ứng là đường cao của các tam giác ADB và BCD. Cho biết DL = LI = IB = 1. Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình chữ nhật \(ABCD\). Gọi \(AL\) và \(CI\) tương ứng là đường cao của các tam giác ADB và BCD. Cho biết \(DL = LI = IB = 1\). Tính diện tích của hình chữ nhật \(ABCD\) (tính chính xác đến hàng phần trăm).

Lời giải chi tiết

Ta có: \(A{L^2} = BL.LD = 2,\)  do đó \(AL = \sqrt 2 .\)  

Lại có \(BD = 3\), suy ra diện tích của hình chữ nhật là

\({S_{ABCD}} = 2{S_{ABD}} = 2.\frac{1}{2}AL.BD\) \( = 2.\frac{1}{2}.\sqrt 2 .3 = 3\sqrt 2 \) \( = 3.1,41421356...\) \( \approx 4,24264... \approx 4,24\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài