Bài 1.38 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.38 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Các nhà toán học đã xấp xỉ số ...

Quảng cáo

Đề bài

Các nhà toán học đã xấp xỉ số \(\pi \) bởi số \({{355} \over {113}}\) . Hãy đánh giá sai số tuyệt đối biết \(3,14159265 < \pi \ < 3,14159266.\)

Lời giải chi tiết

Ta có (sử dụng máy tính bỏ túi) :

\({{355} \over {113}} \approx 3,14159292... < 3,14159293.\)  

Do vậy

\(0 < {{355} \over {113}} - \pi  < 3,14159293 - 3,14159265\)

\(\approx 0,00000028.\)  

Vậy sai số tuyệt đối nhỏ hơn \(2,{8.10^{ - 7}}\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài