Bài 1.37 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.37 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong hai số 17/12, 99/70 dùng để xấp xỉ căn 2,...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong hai số \({{17} \over {12}},{{99} \over {70}}\) dùng để xấp xỉ \(\sqrt 2 \)

LG a

Chứng tỏ rằng \({{99} \over {70}}\) xấp xỉ \(\sqrt 2 \) tốt hơn

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt 2  < {{99} \over {70}} < {{17} \over {12}}\) do đó \({{99} \over {70}}\) xấp xỉ \(\sqrt 2 \) tốt hơn.

LG b

Chứng minh rằng sai số tuyệt đối của \({{99} \over {70}}\) so với \(\sqrt 2 \) nhỏ hơn \(7,{3.10^{ - 5}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{  & {{99} \over {70}} = 1,414285714... < 1,414286,  \cr  & \sqrt 2  \approx 1,4142135... > 1,414213. \cr} \)

Do đó

\(0 < {{99} \over {70}} - \sqrt 2  < 1,414286 - 1,414213\)

\(\approx 0,000073\)  

Loigiaihay.com

 • Bài 1.38 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.38 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Các nhà toán học đã xấp xỉ số ...

 • Bài 1.39 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.39 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi AL và CI tương ứng là đường cao của các tam giác ADB và BCD. Cho biết DL = LI = IB = 1. Tính diện tích của hình chữ nhật ABCD (tính chính xác đến hàng phần trăm).

 • Bài 1.40 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.40 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong một thí nghiệm hằng số C được xác định gần đúng là 2,43865 với độ chính xác là d = 0,00312. Dựa vào d, hãy xác định các chữ số chắc của C.

 • Bài 1.41 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

  Giải bài 1.41 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Giả sử ta lấy số a = 1 – x làm giá trị gần đúng của a. Hãy tính sai số tương đối của a theo x.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài