Bài 1.37 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.37 trang 12 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Trong hai số 17/12, 99/70 dùng để xấp xỉ căn 2,...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong hai số \({{17} \over {12}},{{99} \over {70}}\) dùng để xấp xỉ \(\sqrt 2 \)

LG a

Chứng tỏ rằng \({{99} \over {70}}\) xấp xỉ \(\sqrt 2 \) tốt hơn

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\sqrt 2  < {{99} \over {70}} < {{17} \over {12}}\) do đó \({{99} \over {70}}\) xấp xỉ \(\sqrt 2 \) tốt hơn.

LG b

Chứng minh rằng sai số tuyệt đối của \({{99} \over {70}}\) so với \(\sqrt 2 \) nhỏ hơn \(7,{3.10^{ - 5}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\eqalign{  & {{99} \over {70}} = 1,414285714... < 1,414286,  \cr  & \sqrt 2  \approx 1,4142135... > 1,414213. \cr} \)

Do đó

\(0 < {{99} \over {70}} - \sqrt 2  < 1,414286 - 1,414213\)

\(\approx 0,000073\)  

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài