Bài 1.4 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.4 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Lập bảng biến thiên của:...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lập bảng biến thiên của:

LG a

Các hàm số \(y =  - \sin x,y = \cos x - 1\) trên đoạn \(\left[ { - \pi ;\pi } \right]\)

Lời giải chi tiết:

LG b

Hàm số \(y = 2\sin x\left( {x + {\pi  \over 3}} \right)\) trên đoạn \(\left[ { - {{4\pi } \over 3};{{2\pi } \over 3}} \right]\)

Lời giải chi tiết:

LG c

Hàm số \(y =  - \cos x\left( {2x + {\pi  \over 3}} \right)\) trên đoạn \(\left[ { - {{2\pi } \over 3};{\pi  \over 3}} \right]\)

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close