Bài 1.7 trang 7 SBT Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải bài 1.7 trang 7 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao. Chứng minh rằng các hàm số sau đây là hàm số tuần hoàn, tìm chu kì và xét tính chẵn lẻ của mỗi hàm số:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Chứng minh rằng các hàm số sau đây là hàm số tuần hoàn, tìm chu kì và xét tính chẵn lẻ của mỗi hàm số:

LG a

\(y = {\sin ^2}2x + 1\) 

Lời giải chi tiết:

\(y = {\sin ^2}2x + 1 = {{1 - \cos 4x} \over 2} + 1\) \( = {3 \over 2} - {1 \over 2}\cos 4x\).

Hàm số này là một hàm số tuần hoàn với chu kì \({\pi  \over 2}\).

Đó là một hàm số chẵn.

LG b

\(y = {\cos ^2}x - {\sin ^2}x\)

Lời giải chi tiết:

\(y = {\cos ^2}x - {\sin ^2}x = \cos 2x\), đó là một hàm số tuần hoàn với chu kì \(\pi \)

Nó là một hàm số chẵn.

LG c

\(y = {\cos ^2}x + {\sin ^2}x\)

Lời giải chi tiết:

\(y = {\cos ^2}x + {\sin ^2}x = 1\), với mọi \(x\) nên \(y\) là một hàm hằng

Do đó với số T ta có \({\cos ^2}(x + T) + {\sin ^2}(x + T) = {\cos ^2}x + {\sin ^2}x\) với mọi \(x\)

Đó là một hàm số tuần hoàn nhưng không có chu kì (trong các số T dương không có số T nhỏ nhất).

Hàm hằng là một hàm số chẵn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close