Bài 13 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Cho hàm số:

Quảng cáo

Đề bài

Cho hàm số: \(f(x) = {{1 - {x^2}} \over x}\).

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f\left( x \right)\) bằng:

A. \(+∞\)                                  B. \(1\)

C. \(-∞\)                                  D. \(-1\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia cả tử và mẫu của hàm số cho lũy thừa bậc cao nhất của \(x\) và tính giới hạn.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x) = \mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } {{1 - {x^2}} \over x} = \lim {{{x^2}({1 \over {{x^2}}} - 1)} \over {{x^2}.{1 \over x}}} = \lim {{{1 \over {{x^2}}} - 1} \over {{1 \over x}}}\)

 Vì \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \left[ {{1 \over {{x^2}}} - 1} \right] =  - 1 < 0\)                       (1)

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } \frac{1}{x} = 0,\,\,x \to  - \infty  \Rightarrow \frac{1}{x} < 0\)              (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } f(x)= +∞\)    

Chọn đáp án A.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close