Bài 13 trang 107 SGK Đại số 10

Giải bài 13 trang 107 SGK Đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Quảng cáo

Đề bài

Biểu diễn hình học  tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

 \(\left\{ \matrix{3x + y \ge 9 \hfill \cr x \ge y - 3 \hfill \cr 2y \ge 8 - x \hfill \cr y \le 6 \hfill \cr} \right.\)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hệ đã cho tương đương với 

\(\left\{ \matrix{
y \ge - 3x + 9 \hfill \cr
y \le x + 3 \hfill \cr
y \ge {{ - x} \over 2} + 4 \hfill \cr
y \le 6 \hfill \cr} \right.\)

Vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đường thẳng:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{\Delta :y = - 3x + 9.}\\
{{\Delta _1}:y = x + 3.}\\
{{\Delta _2}:y = \dfrac{{ - x}}{2} + 4.}\\
{{\Delta _3}:y = 6.}
\end{array}\)

Miền nghiệm là miền gạch chéo kể cả các đường biên của nó

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài