Bài 1.23 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Giải bài 1.23 trang 10 sách bài tập Đại số 10 Nâng cao. Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu các định lí sau :...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu các định lí sau :

LG a

Nếu một số nguyên dương lẻ được biểu diễn thành tổng của hai số chính phương thì số đó phải có dạng \(4k + 1\left( {k \in N} \right)\)

Phương pháp giải:

Nếu mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) đúng thì P được gọi là điều kiện đủ để có Q

Q là điều kiện cần để có P.

Lời giải chi tiết:

Để một nguyên dương lẻ biểu diễn thành tổng của hai số chính phương điều kiện cần là số đó có dạng \(4k + 1\).

LG b

Nếu \(m, n\) là hai số nguyên dương sao cho \({m^2} + {n^2}\)  là một số chính phương thì \(m.n\) chia hết cho 12

Lời giải chi tiết:

Cho \(m, n\) là hai số nguyên dương. Điều kiện cần để \({m^2} + {n^2}\)  là số chính phương là tích \(m.n\) chia hết cho 12.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài