Bài 1 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 1 trang 88 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh lực đẩy Acsimet với trọng lượng của vật nếu khi ra thả vật ở trong lỏng chất lỏng thì:

- Vật chìm xuống

- Vật lơ lửng

- Vật nổi lên

Ấn chìm miếng mốp (miếng nhựa xốp) vào trong nước rồi buông. Miếng mốp chìm xuống, lơ lửng hay nổi lên ? Từ đó, hãy so sánh lực đẩy Acsimet của nước với trọng lượng của miếng mốp khi miếng mốp được ấn chìm trong nước.

Lời giải chi tiết

- Vật chìm xuống thì trọng lượng của vật lớn hơn lực đẩy Acsimet.

- Vật lơ lửng thì trọng lượng của vật bằng lực đẩy Acsimet.

- Vật nổi lên thì trọng lượng của vật nhỏ hơn lực đẩy Acsimet.

- Ấn chìm một miếng mốp (miếng nhựa xốp) vào trong nước rồi buông. Miếng mốp nổi lên khi đó lực đẩy Acsimet của nước lớn hơn trọng lượng của miếng mốp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close