Bài 6 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 6 trang 90 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Một vật nằm yên trên mặt nước và chìm một phần trong nước (hình minh họa H11.10). Gọi trọng lượng của vật là P, lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật là \({F_A}\) , trọng lượng riêng của vật là \({d_0}\) . Các so sánh nào sau đây đúng ?

A. \({F_A} = P,{d_0} = d\)                                                    

B. \({F_A} < P,{d_0} = d\)

C. \({F_A} = P,{d_0} < d\)                                                    

D. \({F_A} < P,{d_0} < d\)

                                         

Lời giải chi tiết

Vì một phần vật nằm yên trên mặt nước và chìm một phần trong nước nên trọng lượng P của vật bằng lực đẩy Acsimet

Vì thể tích của vật lớn hơn thể tích chìm trong nước của vật nên \({d_0} < d\)

Chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 11: Sự nổi
Gửi bài