Bài 4 trang 89 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 4 trang 89 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hai vật A và B có cùng thể tích V được nhúng ngập vào trong một bình nước. Vật A chìm xuống đáy bình còn vật B lơ lửng trong nước. Trong lượng của vật A là \({P_1}\) , của vật B là \({P_2}\) . Lực đẩy Acsimet do nước tác dụng lên của vật A là \({F_1}\) , lên vật B là \({F_2}\) . Các so sánh nào sau đây đúng ?

A. \({P_1} = {P_2},\,\,{F_1} = {F_2}\)                                                           

B. \({P_1} > {P_2},\,\,{F_1} = {F_2}\)

C. \({P_1} = {P_2},\,\,{F_1} > {F_2}\)                                                          

D. \({P_1} > {P_2},\,\,{F_1} > {F_2}\)

Lời giải chi tiết

Vì vật A chìm xuống đáy bình còn vật B lơ lửng trong nước nên \({P_1} > {P_2}\)

Vì vật A và B có cùng thể tích nên \(\,{F_1} = {F_2}\)

Chọn đáp án B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close