Bài 2 trang 89 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập bài 2 trang 89 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy so sánh lực đẩy Acsimet với trọng lượng của vật khi vật đang nổi trên mặt một chất lỏng. Khi này, hãy viết biểu thức tính lực đẩy Acsimet và nêu tên gọi của các đại lượng trong biểu thức đó.

Một quả bưởi được thả nổi trên mặt nước (hình h11.8). Gọi thể tích quả bưởi là \({V_0}\) , trọng lượng riêng của quả bưởi là  \({d_0}\) , trọng lượng riêng của nước là d, phần thể tích quả bưởi chìm trong nước là V. Biết \(V = 0,6{V_0}\) , hãy tìm tỉ số \({d_0}/d\)

                                             

Lời giải chi tiết

- Khi vật nổi trên mặt chất lỏng thí \(P = {F_A} = d.V\)

Trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng. V là thể tích của phần vật chìm trong chất lỏng.

- Ta có trọng lượng riêng của quả bưởi là: \(P = d.V\)

Lực đẩy Acsimet của nước lên quả nưởi \({F_A} = {d_0}.{V_0}\)

Vì quả bưởi nổi trên mặt nước nên \(P = {F_A}\)

\( \Rightarrow P = d.V = {F_A} = {d_0}.{V_0}\) và vì \(V = 0,6{V_0}\) nên ta có \({{{d_0}} \over d} = 0,6\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close