Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm...

Quảng cáo

Đề bài

A. Chuẩn bị

1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm.

2. Hóa chất: Anđehit fomic, axit axetic đặc, \(H_2SO_4\) đặc, dung dịch \(AgNO_3\) 1%, dung dịch \(NH_3\), dung dịch \(Na_2CO_3\) đặc, dung dịch NaCl bão hòa, giấy quỳ.

Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc.

B. Nội dung và cách tiến hành

Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

Cách tiến hành: Cho 1ml dung dịch \(AgNO_3\) vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ và nhỏ từ từ từng giọt dung dịch \(NH_3\) 2M đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch anđehit fomic, sau đó đun nóng nhẹ hỗn hợp trong 2 phút ở khoảng 60-70 \(^oC\)

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

a) Tác dụng của axit axetic với giấy quỳ tím:

Cách tiến hành: Nhúng đầu thủy tinh vào dung dịch axit axetic 10% sau đó chấm vào mẫu giấy quỳ tím.

b) Phản ứng của axit axetic với \(Na_2CO_3\)

Cách tiến hành: Rót 1-2ml dung dịch axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1-2ml dung dịch \(Na_2CO_3\) đặc. Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

 Hiện tượng: Có 1 lớp kim loại màu xám bám vào ống nghiệm, đó chính là Ag

Giải thích: Cation \(Ag^+\) tạo phức với \(NH_3\), phức này tan trong nước, anđehit khử ion bạc trong phức đó tạo thành kim loại bạc bám vào thành ống nghiệm

Phương trình pư:

   \(HCHO + 4AgNO_3 + 6NH_3 + 2H_2O\)

\(→ (NH_4)_2CO3 + 4Ag↓ + 4NH_4NO_3\)

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

a) Tác dụng của axit axetic với giấy quỳ tím:

Cách tiến hành: Nhúng đầu thủy tinh vào dung dịch axit axetic 10% sau đó chấm vào mẫu giấy quỳ tím.

Hiện tượng: Giấy quỳ hóa hồng do trong nước axit axetic phân li như sau

   \(CH_3COOH ⇋ CH_3COO^- + H^+\)

b) Phản ứng của axit axetic với \(Na_2CO_3\)

Cách tiến hành: Rót 1-2ml dung dịch axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1-2ml dung dịch \(Na_2CO_3\) đặc. Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm.

Hiện tượng: Ống nghiệm sủi bọt khí, que diêm đang cháy vụt tắt. Do trong ống nghiệm xảy ra phản ứng sau:

   \(2CH_3COOH + Na_2CO_3 \)

\(→ 2CH_3COONa + CO_2↑ + H_2O\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close