Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Giải bài tập 2 trang 27 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 22 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

- Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi.

- Tuy nhiên, đây là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. Những người lao động chủ yếu trong xã hội Địa Trung Hải là nô lệ thì không có quyền công dân. Đối với đông đảo quân chúng nô lệ và kiều dân thì đó cũng là nền chuyên chính của giai cấp chủ nô.

+ Khoảng 15.000 kiều dân được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân.

+ Hơn 300.000 nộ lệ lao động, phục dịch và không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close