Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 24 SGK Lịch sử 10

Quảng cáo

Đề bài

Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 23 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Thể chế dân chủ cổ đại được biểu hiện ở những điểm sau:

- Hơn 30.000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.

- Người ta không chấp nhận có vua. Có 50 phường, mỗi phường cử 10 người, làm thành một Hội đồng 500, có vai trò như “quốc hội”, thay mặt dân quyết định công việc trong nhiệm kì 1 năm.

- Bầu 10 viên chức điều hành công việc (như kiểu một chính phủ) và cũng có nhiệm kì 1 năm. Viên chức có thể tái cử nếu được bầu.

- Hằng năm, mọi công dân họp một lần ở quảng trường, nơi ai cũng được phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close