Bài tập 8 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Hai bánh răng cưa ăn khớp với nhau. Bánh lớn có 36 răng, bánh nhỏ có 12 răng. Một phút bánh răng lớn quay được 20 vòng. Hỏi một phút bánh cưa nhỏ quay được bao nhiêu vòng ?

Quảng cáo

Đề bài

Hai bánh răng cưa ăn khớp với nhau. Bánh lớn có 36 răng, bánh nhỏ có 12 răng. Một phút bánh răng lớn quay được 20 vòng. Hỏi một phút bánh cưa nhỏ quay được bao nhiêu vòng ?

 

Lời giải chi tiết

Hai bánh xe cùng quay một số răng như nhau nên số vòng quay của hai bánh răng tỉ lệ nghịch với số răng của hai bánh cưa đó.

Gọi số vòng quay của bánh cưa nhỏ quay trong 1 phút là x (vòng).

Ta có: \(36.20 = 12.x \Rightarrow x = {{36.20} \over {12}} = 60\)

Vậy trong 1 phút bánh cưa nhỏ quay được 60 vòng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close