Bài tập 8 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Tìm x trong hình vẽ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm x trong hình vẽ sau:

Lời giải chi tiết

Xét ∆USV có SD là đường phân giác nên \(\dfrac{{UD}}{{DV}} = \dfrac{{US}}{{SV}}\)

\( \Rightarrow \dfrac{x}{{2,4}} = \dfrac{5}{3}\)

\(\Rightarrow x = \dfrac{{2,4.5}}{3} = 4 \)

\(\Leftrightarrow x = 4\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài