Bài tập 8 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Viết biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa với số mũ lẻ:

Quảng cáo

Đề bài

Viết biểu thức sau đây dưới dạng lũy thừa với số mũ lẻ:

\({3^6};\,\, - 0,001;\,\,{8 \over {27}};\,\, - {8 \over {27}}\)

Lời giải chi tiết

\({3^6} = {({3^2})^3} = {9^3}; - 0,001 = {( - 0,1)^3};{8 \over {27}} = {\left( {{2 \over 3}} \right)^3}; - {8 \over {27}} = {\left( {{{ - 2} \over 3}} \right)^3}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close