Bài tập 6 trang 29 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập Nếu tăng bán kính của hình trong lên 1,5 lần thì diện tích hình trong tăng bao nhiêu lần ?

Quảng cáo

Đề bài

Nếu tăng bán kính của hình trong lên 1,5 lần thì diện tích hình trong tăng bao nhiêu lần ?

Lời giải chi tiết

Đặt bán kính hình tròn là r (cm).

Diện tích hình tròn là: 3,14.R.R = 3,14R2 (cm2).

Nếu tăng bán kính lên 1,5 lần thì diện tích hình tròn khi đó là:

3,14.(1,5R)2 = 2,25(3,14R2)

Vậy diện tích hình tròn tăng 2,25 lần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close