Bài tập 6 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Giải bài tập a) Hãy biểu diễn số hữu tỉ

Quảng cáo

Đề bài

a) Hãy biểu diễn số hữu tỉ \({3 \over {10}};\,\,{7 \over {10}};\,\,{5 \over {10}}\)  trên trục số.

b) Số nào nằm giữa hai số còn lại ?

c) Tìm đẳng thức liên hệ giữa ba số này.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

 

b) Số \({5 \over {10}}\)  nằm giữa hai số còn lại

c)  \({3 \over {10}} + {2 \over {10}} = {5 \over {10}};{5 \over {10}} + {2 \over {10}} = {7 \over {10}}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close