Bài tập 6 trang 169 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Tìm chu vi cùa một miếng đất hình vuông cỏ diện tích bảng diện tích của hình chữ nhật có hai kích thước là 20 m và 80 m.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Tìm chu vi cùa một miếng đất hình vuông cỏ diện tích bảng diện tích của hình chữ nhật có hai kích thước là 20 m và 80 m.

Lời giải chi tiết

Diện tích của hình chữ nhật cũng là diện tích mảnh đất hình vuông là :

\(20.80 = 1600\,\,\left( {{m^2}} \right)\)

Ta có : \(1600 = {40^2}\) do đó cạnh của mảnh đất hình vuông là 40m.

Chu vi miếng đát hình vuông là \(40.4 = 160\,\,\left( m \right)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải